7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών
University of Ioannina

Υποβολή Εργασιών

Αρχικήhr_menu
Σκοπόςhr_menu
Θεματολογία – Πρόγραμμα hr_menu
Οργανωτική Επιτροπή hr_menu
Επιστημονική Επιτροπήhr_menu
Ημερομηνίεςhr_menu
Συμμετοχή – Εγγραφήhr_menu
Υποβολή εργασιώνhr_menu
Χορηγοίhr_menu
Γενικές Πληροφορίες hr_menu
Επικοινωνία hr_menu
GreekEnglish

Η υποβολή των περιλήψεων (έως 2 σελίδες) θα γίνει ταυτόχρονα με την αποστολή της Δήλωσης Συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία 13/5/2016) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info-pspm7@uoi.gr

Όλες οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συμπόσιο θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συμποσίου.

Υπόδειγμα δισέλιδης περίληψης: (Ελληνικά), (Αγγλικά)