7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών
University of Ioannina

Θεματολογία – Πρόγραμμα

Αρχικήhr_menu
Σκοπόςhr_menu
Θεματολογία – Πρόγραμμα hr_menu
Οργανωτική Επιτροπή hr_menu
Επιστημονική Επιτροπήhr_menu
Ημερομηνίεςhr_menu
Συμμετοχή – Εγγραφήhr_menu
Υποβολή εργασιώνhr_menu
Χορηγοίhr_menu
Γενικές Πληροφορίες hr_menu
Επικοινωνία hr_menu
GreekEnglish

PSPM7 Program, PSPM7 - Book of Abstracts

Το Συμπόσιο καλύπτει όλο το φάσμα της σύνθεσης, χαρακτηρισμού, εφαρμογής και θεωρητικής μελέτης των πορωδών υλικών, από τη βασική έρευνα ως την εφαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες γενικές θεματικές περιοχές:

  • Σύνθεση
  • Μέθοδοι χαρακτηρισμού
  • Λειτουργικές ιδιότητες υλικών
  • Περιβάλλον
  • Εφαρμογές / Διεργασίες
  • Υπολογιστικές μέθοδοι / Προσομοίωση
  • Νέες εφαρμογες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προφορικές παρουσιάσεις εργασιών καθώς και αναρτημένες εργασίες.

Επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η Αγγλική, ενώ είναι δυνατή και η παρουσίαση εργασιών στην Ελληνική.